The Blog

Ubezpieczenie D&O, czy wiesz co Ci grozi?

prestigeFinanseLeave a Comment

Ubezpieczenie D&O, czy wiesz co Ci grozi?

Może właśnie zostałeś prezesem spółki lub powołano Cię do rady nadzorczej? A może już od kilku dobrych lat masz własną spółkę, a blaski i cienie prowadzenia biznesu znasz jak nikt inny? Każda z tych sytuacji to odpowiedni moment, by choć na chwilę pomyśleć o swoim bezpieczeństwie. W krajach Europy Zachodniej polisa D&O to standard, w Polsce wciąż brakuje świadomości, jak łatwo można zapewnić sobie ochronę.

Czym jest ubezpieczenie D&O?

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania, chroni przed skutkami roszczeń lub postępowań, wniesionych bezpośrednio przeciwko członkom zarządu i innym osobom zarządzającym danym podmiotem, jak też w przypadku roszczeń wobec podmiotu. Podmiotem mogą być takie osoby prawne, w których do organów statutowych powołuje się członków. W szczególności będą to więc spółki z o.o. i spółki akcyjne, ale możliwe jest również ubezpieczenie np. spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej czy stowarzyszenia.

Ubezpieczenie chroni byłych i obecnych członków zarządu, członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, prokurentów, głównego księgowego i wszystkich pracowników pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze w spółce.  Polisa uaktywni się, gdy ubezpieczonemu członkowi kierownictwa zostaną postawione zarzuty dotyczące nieprawidłowego działania i pojawi się żądanie pokrycia strat. Najczęstszą przyczyną roszczeń są błędy w zarządzaniu, błędy związane z emisją akcji, spory pracownicze, błędy podczas fuzji i przejęć, przekroczenie pełnomocnictw.

Przykłady:

1. Na terenie przedsiębiorstwa doszło do śmiertelnego wypadku. Prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze wobec prezesa z art. 220 kodeksu karnego (niezapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy).

2. Nowy zarząd spółki postawił poprzedniemu zarządowi zarzuty niegospodarności na kwotę 2 mln zł.

3. Została obniżona dotacja unijna do realizowanego przez firmę kontraktu, ponieważ spółce zarzucono nieprawidłowości w procedurze przetargowej. Akcjonariusze zażądali od członków zarządu pokrycia związanej z tym straty.

4. Przeciwko zarządowi wszczęto postępowanie karne prowadzone przez prokuraturę przy współudziale ABW, związane z zarzutem działania na szkodę spółki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

OC Zarządu w Polsce

W Polsce świadomość ubezpieczeniowa jest jeszcze stosunkowo niewielka. Szczególne zainteresowanie tym ubezpieczeniem  na rynku polskim nastąpiło w dobie kryzysu finansowego w 2009 r., kiedy wyszła na jaw sprawa dotycząca Huty Metali Niezależnych Szopienice, a spółce zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości 15 mln zł.  Niestety nadal pokutuje przekonanie, że posiadanie takiej polisy to zbędny wydatek i „jakoś to będzie”.

Tymczasem członkowie zarządu odpowiadają swoim majątkiem za szkody lub zaniechania wyrządzone spółce, także za zaległości podatkowe. W przypadku upadłości, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zobowiązania takie mogą także dotyczyć osób bliskich – współmałżonków czy spadkobierców.

W natłoku codziennych obowiązków raczej nie czyta się dla rozrywki kodeksu, warto jednak mieć świadomość realnych zagrożeń.

 

Jak się ochronić?

Najlepiej skontaktować się z kimś, kto nie tylko dysponuje dostępem do ofert ubezpieczenia D&O, ale będzie też umiał dobrać ofertę najlepszą do sytuacji danego podmiotu. Każda firma jest inna, nie może być więc dwóch takich samych polis. Liczy się wiele: specyfika branży, aktualna sytuacja finansowa spółki, jak też indywidualne oczekiwania prezesa, czy rady nadzorczej.

My również jesteśmy przedsiębiorcami – zarządzanie spółkami pozwala nam dzielić się naszym doświadczeniem
i dostrzegać te aspekty ubezpieczenia, o których żaden agent nawet nie wspomni.

Jeśli chcesz przekonać się, jak możemy Ci pomóc i zabezpieczyć Ciebie, Twoją firmę, czy zatrudniony przez Ciebie zarząd – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Dodaj komentarz

PAC S.A.

Spółka zarejestr. w Sądzie
Rej. dla M. St. Warszawy
pod nr KRS: 0000446274
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
NIP: 7010360442
REGON: 146405614

SKONTAKTUJ SIĘ

tel.: +48 536 750 750
e-mail:
biuro@prestige­-financial.pl

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Poniedziałek – Piątek
08:00 – 17:00
Loading...

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na działanie plików cookies więcej informacji

Pliki cookie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas korzystania ze strony.

Zamknij